Quy định về đánh giá học sinh học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
Số ký hiệu văn bản Thông tư số: 22/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 21/08/2021
Ngày hiệu lực 05/09/2021
Trích yếu nội dung Quy định về đánh giá học sinh học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết đinh
Người ký duyệt Bộ trưởng BGDĐT
Tài liệu đính kèm TT 22_2021_Quy định về đánh giá học sinh.pdf