Về việc quy định quản lý hồ sơ chuyên môn cấp THCS từ năm học 2021-2022
Số ký hiệu văn bản Công văn 679/PGDĐT-PT
Ngày ban hành 25/08/2021
Ngày hiệu lực 25/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc quy định quản lý hồ sơ chuyên môn cấp THCS từ năm học 2021-2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Trưởng PGD
Tài liệu đính kèm cv 679 Quản lý hồ sơ chuyên môn cấp THCS.pdf