(*) Thông tin bắt buộc
Chuyên mục
Tiêu đề (*)
Nội dung câu hỏi (*)
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Người hỏi (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
  Gửi câu hỏi Làm lại
Tiêu đề
Chuyên mục câu hỏi  
Danh sách câu hỏi
1.  kt
sdg gwerhrhetwetwe  ừewfwe
  • Ngày gửi: 23/06/2021
  • Người gửi: minh
  • Địa chỉ: tiến thành, đồng xoài
  • Câu trả lời
2.  test
Test
  • Ngày gửi: 03/06/2021
  • Người gửi: Long
  • Địa chỉ: Đồng Xoài - Bình Phước
  • Câu trả lời