Lượt xem: 23
THƯ NGỎ
In trang

Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Xoài, của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc “vận động, quyên góp tạo nguồn lực, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.