Nguyễn Hồng Minh
THÔNG BÁO Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022
Trường THCS Tiến Thành tuyển sinh lớp 6 theo hình thức trực tuyến, từ ngày 26/7/2021 đến ngày 07/8/2021