TruongTHCSTienThanh
Trường THCS Tiến Thành tưng bừng Khai giảng năm học 2023-2024

https://www.youtube.com/watch?v=Hs2bWa_axpQ