Pham Anh Quang
Trao học bổng quỹ "Tiếp bước đến trường"cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đợt 1.